Pojednostavnjenja uvoza, izvoza ili provoza mogu Vaše poslovanje učiniti efikasnijim, konkurentnijim i financijski isplativijim.

Mogućnost provedbe carinskih postupaka u Vašim prostorima i bez ograničenja radnog vremena nadležnih carinskih ureda otvara nove mogućnosti Vašem poslovanju.

Kao nositeljima AEO potvrde, pojednostavnjen nam je postupak dobivanja odobrenja za navedena pojednostavnjenja. Moguće je uključivanje i Vašeg poslovanja u navedena odobrenja za pojednostavnjene postupke odnosno postoji mogućnost da i Vi, bez potrebe udovoljavanja strogim uvjetima potrebnim za dobivanja vlastitiog odobrenja, koristite pogodnosti pojednostavnjenja carinskih postupaka kod kojih se mi pojavljujemo kao nositelji pojednostavnjenih carinskih postupaka koji se odvijaju u Vašim prostorima.

Pojednostavnjenja se provode uz upotrebu i kombinaciju Odobrenja za status ovlaštenog primatelja za provoz Unije (ACE), Odobrenja mjesta za podnošenje robe carini (ODM) te Odobrenja za pojednostavnjene deklaracije (SDE) - redovito podnošenje pojednostavnjene deklaracije za postupak izvoza.