Trgovina sa Velikom Britanijom je temeljito promijenjena!

Sve robe podliježu postupcima carinjenja!

Na snazi je Sporazum o trgovini i suradnji!

Kontaktirajte nas!